تشکیل فضا و حیات در آن | برنامه های کم یاب

Share

» :: تشکیل فضا و حیات در آن
دانشمندان بر این باورند که کاعنات در 15 میلیارد سال پیش در پی پدیده ای عظیم ، به نام بیگ بنگ (انفجار بزرگ ) به وجود آمده است. تمامی فضا ، زمان ، انرژی و موادی که امروزه جهان مارو تشکیل می دهند در پس این انفجار بزرگ ایجاد شده اند . خرید و دانلود محصول

1395/10/11
تشکیل فضا و حیات در آن , تشکیل فضا , تشکیل حیات