خدا | برنامه های کم یاب

Share

» :: خدا
مي توان با اين خدا پرواز كرد
سفره دل را برايش باز كرد
مي شود درباره گل حرف زد
صاف و ساده مثل بلبل حرف زد
  چكه چكه مثل باران حرف زدد
خرید و دانلود محصول

1395/10/12
خدا